Få hjælp til den rette løsning

Udfyld dine kontaktoplysninger her, så giver vi dig et kald:

En lille pris for en stor forskel

"Digitale læremidler er besværlige, ufleksible og koster det hvide ud af øjnene ..."

Afliv de kedelige myter lige med det samme. Digitale læremidler er nemlig det stik modsatte. Vi hjælper dig med at finde den helt rigtige løsning til klassen eller hele skolen.

Tag et kig på vores priser, ring til os på + 45 42 60 60 10, eller skriv dig op til at blive kontaktet.

Hent vores prisliste her
Clio

Vores læremiddel dækker hele grundskolen

Klik på fagikonerne for at læse mere om fagene.

Dansk

 

 • En mangfoldighed af tekster, der afspejler det brede tekstbegreb: fra kanonlitteratur over moderne skøn- og faglitteratur til videoer, animationer, spil og apps
 • Fokus på kommunikation og på at udvikle elevernes sprog, bl.a. gennem mundtlighed, varierede arbejdsformer, ordforklaringer og begrebsarbejde
 • Strategier til kritisk læsning af analoge og digitale tekster
 • Læsemotoren – et værktøj til differentieret læseundervisning for indskolingen, som er udviklet i samarbejde med forskningen og tager afsæt i et varieret tekstunivers

Redaktørerne anbefaler:

Engelsk

 

 • Et funktionelt sprogsyn, hvor sprogtilegnelse sker i kommunikationen mellem mennesker
 • Et autentisk sprog i tekst, lyd og billeder
 • Tydelig progression fra leg, bevægelse og eksperimenter til større præcision og sproglig korrekthed
 • Nære, velkendte emner og aktuelle og “skæve” temaer
 • En direkte og tydelig inddragelse af kulturelle forhold, så verden inviteres ind i klasserummet

Redaktørerne anbefaler:

Historie

 

 • Aktualitet: Vi opdaterer løbende indhold og udvikler nye materialer til aktuelle begivenheder og fænomener
 • Faglighed og motivation: I vores materialer går faglighed og motivation hånd i hånd
 • Kilder: Kildearbejde og kildekritik er en integreret og central del af vores forløb og aktiviteter, og lærer og elever kan finde et væld af kilder på faget
 • Stort udvalg: Faget har et bredt udvalg af emner og temaer, og som lærer kan man selv plukke materialer ud eller bruge årsplanerne og de skræddersyede undervisningsforløb
 • Prøvemateriale: Vores prøvemateriale udvikles og justeres løbende i samarbejde med beskikkede censorer og lærere, der har konkret erfaring med prøven tekstunivers

Redaktørerne anbefaler:

Samfundsfag

 

 • Aktualitet og faglighed, der går hånd i hånd, når faget altid holdes opdateret, og indhold bliver udviklet, så materialerne følger udviklingen i samfundet
 • Motiverende undervisningsmaterialer, der udfordrer eleverne med alsidige multimodale tekster, aktiviteter og kilder, der præsenteres gennem forskellige emner og temaer
 • En problemorienteret og undersøgende tilgang til kilder
 • Tværfaglige forløb med fag som historie, kristendomskundskab, matematik, geografi, engelsk og dansk
 • Prøvemateriale, der udvikles og justeres i samarbejde med beskikkede censorer og lærere, samt en guide om prøven, hvor elever og lærere kan finde hjælp og inspiration

Redaktørerne anbefaler:

Håndværk og design

 

 • Aktiviteter, hvor arbejdet med både redskaber og teknikker tilgodeses, og hvor elevernes praktiske færdigheder er omdrejningspunkt
 • Et stort udvalg af tekster om bl.a. værktøj og redskaber, teknikker, materialekendskab og design
 • Procesbilleder, illustrationer og instruerende videoer, der understøtter elevernes læring og hjælper dem på vej i deres egen skabende proces
 • Kreative læringsprocesser, der foregår i et samspil mellem teori og praksis, så eleverne kan udvikle håndværksmæssige kompetencer
 • Innovation og iværksætteri, der giver eleverne kompetencer til at kunne forny, forbedre og eksperimentere sig frem til nye produkter

Redaktørerne anbefaler:

Biologi

 

 • Fokus på de naturfaglige kompetencer: undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetencen
 • En undersøgende, legende og hypotesedannende tilgang til biologiundervisningen
 • Et væld af varierede, aktuelle og interaktive aktiviteter, tekster og forløb
 • En komplet pakke af forløb til den fællesfaglige undervisning
 • Faglig og didaktisk hjælp og inspiration til lærerne i form af lærerguides
 • Tekster og forløb, der klæder lærere og elever på til den naturfaglige prøve

Redaktørerne anbefaler:

Fysik/kemi

 

 • Fokus på de naturfaglige kompetencer: undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og kommunikationskompetencen
 • Tekster, der gør naturvidenskabeligt stof nærværende og tilgængeligt for eleverne
 • En lang række aktiviteter med både klassiske forsøg og skæve undersøgelser
 • Omfattende brug af animationer, illustrationer og videoer, der gør abstrakt og vanskeligt stof letforståeligt
 • Komplette fællesfaglige forløb og indhold om den naturfaglige prøve
 • Et interaktivt periodisk system og isotopkort, der altid er ved hånden, og som giver mere info end en tilsvarende analog udgave

Redaktørerne anbefaler:

Religion

 

 • Opdaterede materialer om aktuelle begivenheder og fænomener, der gør faget relevant og levende
 • En sikker kobling mellem motivation og faglighed
 • Kildearbejde og værktøjer til kritisk stillingtagen, og både lærere og elever har adgang til et væld af kilder på faget
 • Et bredt udvalg af emner og temaer – fra de store verdensreligioner over mindre trosretninger til etik og filosofi
 • Et prøvemateriale, der er udviklet og løbende justeret i samarbejde med beskikkede censorer og lærere, der har konkret erfaring med prøven

Redaktørerne anbefaler:

Vil du vide mere om vores fagudvalg?

 

Vores produktkatalog indeholder detaljerede fagbeskrivelser af alle de fag, vi tilbyder. Du kan desuden læse meget mere om vores spritnye læringsunivers, vores dataetiske principper, og hvordan du bedst kommer i gang med at bruge Clios digitale læremiddel.

Download kataloget her