Data

Clios dataetiska riktlinjer

Vi behöver teknologi, men inte till varje pris.
Därför arbetar vi på Clio utifrån sex dataetiska riktlinjer. Se dem här.

Vi behöver teknologi, men inte till varje pris

Som utgivare av läromedel som innehåller lärandeteknologi känner vi ett stort ansvar för att skapa öppenhet och tillgång till teknologisk kunskap, kompetenser och färdigheter.

Men med tillgången till teknologi följer också ansvaret att använda den på ett meningsfullt sätt.

Därför har vi tagit fram sex etiska riktlinjer för hur vi använder data och förhåller oss till den framtida utvecklingen av artificiell intelligens.

Du kan läsa om dem här nedanför.

1

Lärandet i centrum

När vi utvecklar nya teknologiska lösningar gör vi det med lärandet i centrum. Vårt huvudfokus är alltså att förbättra den enskilda elevens möjlighet till lärande, inte teknologin i sig.

2

Integritet

Data har ett pris som användaren aldrig ska behöva betala. Därför har vi som utgivare av digitala läromedel ett stort ansvar för att behandla all användardata med omsorg och respekt.

3

Ansvar

Användande av teknologi bör alltid förankras i ansvar. Det är människor som designar och utvecklar artificiell intelligens, och därför har vi som läromedelsutgivare ansvar för att alla funktioner lever upp till våra höga krav.

4

Förklarbarhet

När vi utvecklar lösningar baserade på artificiell intelligens vill vi tydligt kunna redovisa hur de kommer fram till sina slutsatser, så att det är lättare att förstå, ifrågasätta och agera på informationen på ett pedagogiskt sätt.

5

Digital delaktighet

Vi vill aktivt arbeta för att framtidens medborgare ska kunna delta i det digitala samhället. I framtiden kommer ännu fler yrken att kräva digitala och tekniska kompetenser. Därför bör det vara enkelt att förvärva sådana kunskaper och få nödvändigt stöd för detta i sin utbildning. Detta inkluderar även en ökad förståelse för dataetik.

6

Mångfald

Vi strävar efter mångfald inom alla områden: inom teknologin, i våra utvecklingsteam och bland elevgrupperna som testar och bidrar till våra funktioner.

På Clio vet vi att tekniken kan ge speciella möjligheter att stötta eller utmana alla elever i deras dagliga skolarbete. Vår ambition är att använda artificiell intelligens för att ge alla elever möjligheten att delta i lärandet på lika villkor och därmed underlätta differentieringen".

– Anna Westermark, Head of Business Development, Clio/Bonnier Education

Data ska användas för att förbättra undervisningen för den enskilda eleven