4. Clio Quiz

4. Clio Quiz

Här förklarar vi hur du kan arbeta med våra quiz och även hur du kan följa elevernas resultat och framsteg.

Hittar du inte det du söker? Du kan ringa till oss på 040-20 98 10, skicka ett mejl till info@gleerups.se eller chatta med oss när du är inloggad. Vi finns tillgängliga alla vardagar kl. 8–16.

Välkommen att höra av dig!


 

 1. Klicka på Hem- och skoluppgifter till vänster i menyn i Mitt Clio.
 2. Hitta uppgiften genom att bläddra i veckoplanen.
 3. Om det är en uppgift utan inlämningsdatum klickar du på Utan inlämningsdatum.
 4. När du hittat uppgiften klickar du på Se live-status under Åtgärd.
 5. Du kommer nu till en översikt. I den kan du se vilka elever som har fått uppgiften och hur lång tid de har arbetat med den.

» Se hela guiden här

Clio Quiz är vårt självrättande system för uppgifter: träningsuppgifter, uppföljningar och prov.
Eftersom Clio Quiz är självrättande behöver du bara tilldela eleverna dem (och kanske se till att de faktiskt gör dem) men du slipper bedömningsarbetet!

Clio Träning

 • Clio Träning finns i svenska och engelska. Det är grammatikövningar och hör- och läsförståelse. Clio Träning innehåller interaktiva uppgiftstyper där du kan arbeta med ljud och bilder. Här kan eleverna träna färdigheter.

Clio Uppföljning

 • Alla våra arbetsområden innehåller en Clio Uppföljning. Den sammanfattar och utvärderar dina elevers kunskaper efter de gjort klart arbetsområdet.

Clio Prov

 • Med Clio Prov kan du testa dina elevers kunskaper, allt efter Skolverkets kunskapskrav. Dels finns prov utformade efter de nationella proven, dels mindre prov till enskilda områden.

» Se guiden här

Hemuppgift

 • Om du tilldelar t.ex.ett uppföljningsquiz som hemuppgift ska eleverna själva se till att hemma arbeta med det de har fått tilldelat innan ett datum du har bestämt.

Skoluppgift

 • Om du däremot tilldelar quizet som skolarbete ska eleverna arbeta med det i skolan – eventuellt tillsammans med andra elever. Här kan man också sätta ett inlämningsdatum.

Utan inlämningsdatum

 • Ett tredje alternativ är att tilldela ett quiz utan inlämningsdatum. Eleverna kan då börja med quizet när de känner för det.
 1. Logga in i Mitt Clio och klicka på Clio Quiz och sedan Clio Prov i menyn till vänster.
 2. Låt musen vila över bilden på det prov du vill se och klicka på Visa när denna knapp blir synlig.
 3. I stället för att klicka Visa kan du klicka på texten. Då får du upp ett pop-up-fönster med bl.a. information om detta Clio Prov.

» Se hela guiden här

 1. Börja med att logga in i Mitt Clio via my.clio.me/se. Om du är osäker på hur du loggar in kan du läsa mer om det genom att klicka här.
 2. Klicka på Clio Quiz i menyn till vänster.
 3. Klicka därefter på Mina quiz. Hitta det quiz du vill dela, för muspekaren över bilden så den blir till text och klicka på knappen med de tre prickarna.
 4. Klicka därefter på Skicka kopia. Du ska nu fylla i namnen på de lärare du vill dela ditt quiz med. Du kan söka på t.ex. förnamn och därefter välja rätt kollega i listan.
 5. När du har valt alla kollegor du vill dela quizet med så klicka på Skicka. Längst upp på sidan står det nu att quizet har skickats till din kollega. Hos din kollega lägger quizet sig i Mina quiz och framför titeln står det “Mottagen kopia”. Din kollega kan nu redigera kopian. Ändringarna kommer inte att påverka din version av quizet.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att se hur det ser ut när en elev gör ett quiz.

» Se videoguiden

 1. För att kunna dela ut det till en klass måste du först göra det tillgängligt.
 2. För att göra det tillgängligt klickar du först på Redigera. Knappen blir synlig när du för muspekaren över quizet.
 3. Inne i redigeringsvyn klickar du på Slutför. När du har klickat på Slutför kommer du tillbaka till Mina quiz och quizet går nu att tilldela.
 4. Om knappen Slutför inte går att klicka på innebär det att något inte är ifyllt. Se till att alla fält med en * är ifyllda.

» Se hela guiden här

Klicka på Clio Quiz i menyn till vänster. Du kan nu välja mellan följande:

 • Clio Prov
 • Clio Uppföljning
 • Clio Träning
 • Mina quiz
 1. Klicka på den typ av quiz du vill tilldela.
 2. När du har hittat ett quiz du vill tilldela eleverna för du muspekaren över bilden och klickar på Tilldela.

Typ: Här ska du välja om quizet ska göras som hemuppgift, skoluppgift eller utan inlämningsdatum.

Klass: Här ska du välja vilken klass du vill tilldela quizet till. Du kan välja enstaka elever i en klass genom att klicka Dela upp.

Ämne: Här kan du ändra ämne.

Datum: Välj vilket datum quizet ska utföras.

Inställningar för quizet: Gör att du kan anpassa diverse inställningar för tilldelningen.

 1. Klicka på Spara när/om du har anpassat inställningarna.
 2. Synlig eller inte synlig: Om ”Synlig för elever” är ifyllt kan eleverna se i sin översikt att de ska göra detta quiz.

» Se hela guiden här

Eleven kan inte se quizet i sin veckoplan

 1. Om eleven inte kan se det tilldelade quizet i sin veckoplan är det ofta pga. att det inte har gjorts synligt av dig som lärare.
 2. Om du letar upp quizet under Hem- och skoluppgifter i Mitt Clio ser det troligen ut så här (se nedan). Rutan Synlig (under Synlighet) är inte ifylld.
 3. Sätt kryss i rutan. Nu kan eleverna se quizet under Hem- och skoluppgifter.

Eleven kan se men inte få tillgång till ett tilldelat quiz

 1. Om eleven inte kan öppna quizet är det oftast för att quizet har gjorts synligt men inte tillgängligt.
 2. Om du letar upp quizet under Hem- och skoluppgifter i Mitt Clio ser det troligen ut så här (se nedan). Här kan du se en Gör tillgänglig-knapp under Handling.
 3. Om du klickar på Gör tillgänglig ändras det så att det står Se live-status på knappen. Nu kan du följa med i hur långt eleverna kommit i quizet.
 4. Dina elever kan nu komma in i quizet om de går in under Hem- och skoluppgifter i Mitt Clio.

» Se hela guiden här

 1. Börja med att logga in i Mitt Clio och klicka på Hem- och skoluppgifter till vänster.
 2. Hitta uppgiften du vill pausa genom att bläddra i veckoplaneringen.
 3. Om det är en uppgift utan inlämningsdatum klickar du på Utan inlämningsdatum.
 4. När du har hittat uppgiften klickar du på Se live-status.
 5. Under live-status kan du pausa uppgiften för alla eller enskilda elever.
 6. Eleverna får det här meddelandet när en uppgift har pausats.
 7. För att återuppta en uppgift trycker du på Återuppta.

» Se hela guiden här

 1. Börja med att logga in i Mitt Clio via my.clio.me/se.
 2. Klicka därefter på Hem- och skoluppgifter i menyn till vänster.
 3. Hitta din tilldelning i veckoplanen och klicka på knappen med de tre prickarna under Mer på höger sida.
 4. Klicka på Inställningar för tilldelning. Klicka nu i fältet under Datum i rutan.
 5. Välj det datum du vill flytta tilldelningen till. Det nya datumet kommer nu att stå i datumfältet och du klickar på Tilldela nere till höger.
 6. Eleverna får inte en ny tilldelning utan en uppdatering av den existerande tilldelningen.
 7. Datumet är nu ändrat hos eleverna och du kan välja att klicka på Stäng för att stänga rutan eller att klicka på Se i översikt.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att se hur du redigerar ett befintligt quiz.

» Se videoguiden

Titta på den här videon för att lära dig hur du skapar ett quiz.

» Se videoguiden