1. Den nya plattformen

1. Den nya plattformen

Här hittar du svar på frågor om den nya Clio-plattformen.

Hittar du inte det du söker? Vi på Clio hjälper dig gärna med allt från tekniska frågor till pedagogisk och didaktisk vägledning.

Du kan ringa till oss på 08-505 24 800, skicka ett mejl till supportse@clio.me eller chatta med oss när du är inloggad. Vi finns tillgängliga alla vardagar kl. 8–16.

Hör gärna av dig!

Den nya Clio-plattformen

Vi har utvecklat en enklare och mer flexibel plattform för att kunna möta de behov vi har sett i klassrum och på skolor runt om i landet.

I det moderna klassrummet finns ett behov av läromedel som kan erbjuda meningsfull och varierad undervisning över ämnesgränserna.

 • Du hittar den nya plattformen på se.clio.me
 • Sidan är öppen för alla under en begränsad period och har ett speciellt urval av vårt material till alla ämnen och årskurser. 
 • Du kan använda de flesta av våra funktioner såsom quiz och textfält för att få en känsla av hur denya visningen kommer att se ut och fungera.
 • Din data sparas inte i på denna speciella del av plattformen, så när du lämnar sidan nollställs alla svarsfält och dylikt.
 • Den nya plattformen lanseras början av 2022.  
 • På den nya plattformen kommer alla ämnen vara samlade på ett och samma ställe. Det betyder att du kommer åt allt innehåll från samma startsida istället för att endast se ett ämne i taget.
 • På den nya plattformen får elever och lärare en ny och mer anpassad förstasida. Det blir som ett skräddarsytt skrivbord för varje användare.
 • Eftersom allt innehåll är samlat på ett och samma ställe blir det lättare att sortera och filtrera i materialet.
 • Vi har strukturerat vårt material utifrån det didaktiska innehållet i arbetsområden och aktiviteter snarare än utifrån texter.
 • Den nya plattformen har ett enklare och renare utseende vilket ger större fokus på innehållet.
 • Bokmärken: Du kan nu sätta bokmärken på material du använder ofta eller snabbt vill kunna komma åt.
 • Ämnesövergripande sökning: Sökningar visar nu träffar från alla ämnen och årskurser i samma visning.
 • Elevens eget skrivbord: Eleven får sin personliga startsida med individanpassat innehåll.
 • Lärarens eget skrivbord: Läraren får sin personliga startsida med individanpassat innehåll.
 • Redigeringsmöjligheter i innehåll för lärare:  Som lärare kommer du att kunna redigera material för att anpassa det till undervisningen för varje elev och tillfälle.
 • Den nya plattformen kommer att erbjuda många av de funktioner som finns på den gamla. Under 2022 kommer du att kunna hitta interaktiva läsguider, uppläsningfunktion, typsnittet Dyslexie, arbetsområden med olika spår, ledtrådar till frågor och uppgifter, GeoGebra i matematik, och interaktiva skrivfält till eleverna.
 • Under utvecklingen av den nya plattformen arbetar vi tillsammans med lärare och elever för att förstå vilka funktioner som har störst värde för elevernas lärande. Plattformen kommer därför att utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Den nya plattformen är optimerad för desktop, laptop och tablet. Man kan även använda en mindre skärm, till exempel en telefon, men layouten och vissa funktioner kan vara begränsade. Vi utvärderar kontinuerligt behovet av en mobilanpassad plattform.

Betaversion av den nya plattformen

 1. Till en början ger vi endast ett mindre antal användare tillgång till den nya plattformen. Denna grupp har i förväg anmält sig som betatestare och får information via mail när det närmar sig.
 2. Om du vill ha åtkomst till betaversionen och därmed även delta i testgruppen är du välkommen att ansöka här.
 3. Vi skickar en personlig inloggningslänk när vi öppnar upp för ytterligare testpersoner. Om du har frågor kring detta kan du kontakta vår support på 08-505 24 800.
 4. När du loggar in på betaversionen ska du inte använda dina vanliga inloggningsuppgifter till Clio. Det innebär att du inte har tillgång till dina tilldelade uppgifter m.m. Det flyttas över när vi lanserar ett öppet login till vår nya plattform.
 • Till att börja med lanserar vi den nya plattformen som en betaversion för att låta användare testa funktioner och layout samtidigt som vi fortsätter att utveckla den. Med feedback från användare i klassrummen får vi veta om våra ambitioner med plattformen uppfylls i verkligheten eller om vi behöver göra några ändringar.
 • Betaversionen har inte de personliga anpassningarna du kommer att möta i den senare versionen av plattformen som lanseras under 2022. Men betaversionen kan fortfarande användas för undervisning. Tänk dock på att svar på frågor och annan data inte sparas. Dessa funktioner kräver en personlig inloggning.
 • Så länge vi har två versioner, den gamla och den nya plattformen, kommer den nya att vara en betaversion. När vi avvecklar den gamla plattformen kommer den nya plattformen att ta över som primär produkt och ha alla funktioner och möjligheter.
 • Vi har höga ambitioner för vår nya plattform och fortsätter därför utvecklingen av den – även när den har lanserats som primär produkt.

Ja, det kan du. Men vi uppmanar dig som betatestare att utforska den nya plattformen och testa funktioner och upplägg innan du släpper in dina elever. Tänk också på att elevsvar inte sparas i betaversionen.

Ja, det kan de. Dock sparas inte elevernas arbete.

Vi skyddar dina uppgifter på samma sätt som vi gör på den gamla plattformen. Vi behandlar samma data som tidigare i samma infrastruktur (Amazon Web Services). Du kan läsa mer om datasäkerhet på Clio här.

Mitt abonnemang och den nya plattformen

Du köper åtkomst till det nya Clio på samma sätt som du är van vid. När den nya plattformen lanseras får du tillgång till precis samma ämnen som du har i dag. Vill du ha tillgång till fler ämnen eller tjänster kan du kontakta en av våra läromedelsrådgivare här eller ringa till oss på 08-505 24 800.

 • Ditt nuvarande abonnemang fortsätter som vanligt.
 • Du har fortfarande tillgång till samma produkter du har nu. Dessutom får du tillgång till den nya plattformen där all framtida utveckling kommer att ske. Du har alltså tillgång till både den gamla och den nya plattformen.
 • När den nya plattformen är klar påbörjar vi avvecklingen av den gamla. Du blir självklart informerad när detta sker.

Innehåll på den nya plattformen

 • Alla ämnen som finns på den gamla plattformen idag kommer även att finnas på den nya. Utöver detta lanserar vi åtta helt nya ämnen: franska, spanska och tyska samt idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, musik, bild och slöjd.
 • Matematik kommer att flyttas över lite senare på grund av att vi passar på att utveckla några verktyg för att skapa nya möjligheter för problembaserad matematik.

Alla våra arbetsområden inklusive texter och aktiviteter kommer löpande att flyttas över till den nya plattformen.

Allt som flyttas över från våra nuvarande portaler genomgår en redesign, vilket betyder att vi ser över innehållet utifrån två olika aspekter:

 1. De mest använda arbetsområdena och ämnesinnehåll från kärnämnen får ett didaktiskt och visuellt lyft med aktuellt innehåll och språk.
 2. De mindre använda arbetsområdena och annat innehåll ser vi över, ger ett didaktiskt och visuellt lyft eller tar bort helt.

Vi vill ge lärarna möjligheten att på ett enklare sätt arbeta ämnesövergripande med vårt innehåll. Eleverna får en bättre upplevelse och lättare att förstå helheter när de arbetar ämnesövergripande.

Det är samtidigt ett önskemål från vår sida att alla användare ska få en så bra upplevelse som möjligt. En förbättring är just att samla allt material på samma ställe och göra det mer överskådligt.

Alla ämnen kommer fortfarande att ha en egen förstasida precis som på den gamla plattformen. Det går att sortera och filtrera innehållet så som du är van vid.

Ja, i betaversionen av den nya plattformen kan du se alla ämnen och allt innehåll. På sikt kommer du att kunna se en liten del av ämnesinnehållet du inte har ett abonnemang på.

Den nya plattformen innehåller en större mängd gratisinnehåll som kräver inloggning men inte ett abonnemang.

Mitt Clio och den nya plattformen

 • Du har fortfarande tillgång till Clio Träning, Clio Uppföljning och Clio Prov i Mitt Clio via länkar från den nya plattformen.
 • Du kan också logga in direkt på Mitt Clio för att komma åt Clio Quiz.
 • Clio Quiz kommer på sikt också att bli en del av den nya plattformen och vi meddelar dig om hur och när detta sker.
 • När du använder arbetsområden från Mitt Clio kommer de fortfarande att ligga kvar på den gamla plattformen fram tills att den avvecklas.
 • Mitt Clio »
 • Vid lanseringen av den nya plattformen kommer du fortfarande att kunna använda redigeringsverktyget i Mitt Clio som du gör i dag. Du kommer fortfarande att ha tillgång till dina arbetsområden på den gamla plattformen fram tills att denna avvecklas.
 • Vi utvecklar nya funktioner på den nya plattformen som liksom redigeringsverktyget ger läraren möjligheter att redigera och anpassa undervisningsmaterialet till enskilda elever eller elevgrupper.
 • De arbetsområden du själv har byggt kan du fortfarande hitta och använda i Mitt Clio på den gamla plattformen tills denna avvecklas.
 • När det är dags att avveckla den gamla plattformen har vi säkerställt att du får med dig ditt material till den nya plattformen.

Nej, Clio som plattform får inte denna funktion, men vi siktar på att kunna koppla ihop våra system med de olika system som finns på skolor i dag.

Clios kärnprodukt är ett väl genomtänkt, meningsfullt och innehållsrikt läromedel som stödjer din undervisning.