9. Om Clio

9. Om Clio

Här förklarar vi olika funktioner och upplägg vi har i Clio. En bra plats att börja på om det är helt nytt för dig att använda Clio.

Hittar du inte det du söker?

Vi på Clio hjälper dig gärna med allt från tekniska frågor till pedagogisk och didaktisk vägledning. Du kan ringa till oss på 040-20 98 10, skicka ett mejl till info@gleerups.se eller chatta med oss när du är inloggad. Vi finns tillgängliga alla vardagar kl. 8–16.


 

 • När en elev är inloggad på ett ämne/en portal finns två knappar som är bra att hålla koll på: papperet och vägen uppe i högra hörnet.
 • Om eleven klickar på papperet får hen upp allt som läraren har delat ut – texter, aktiviteter och quiz i de olika ämnena.
 • Om eleven klickar på länken kommer hen in i den t.ex. text som läraren har delat ut.
 • Om eleven klickar på vägen och sedan väljer ett ämne i rullmenyn kan hen se de arbetsområden som läraren delat ut i det valda ämnet.

» Se hela guiden här.

 • Vi erbjuder allt du behöver till din undervisning. Varje portal innehåller terminsplaneringar, arbetsområden, texter och aktiviteter.
 • Under Resurser finns även material till både elever och lärare, som användbara IT-verktyg, arbetsformer och lärarguider.
 • Allt material är utformat efter Skolverkets kursplaner.

 

När du står inne i en portal, t.ex. Geografi som i vårt exempel, finns det i menyn längst upp en rubrik som heter Områden och en som heter Aktiviteter.

Så här hittar du texter:

 1. Klicka på Områden för att hitta texterna som finns på denna portal.
 2. Nu kan du se olika områden på denna portal.
 3. Om du klickar på ett av dessa områden, t.ex. “Sverige och Norden”, kan du se underområden till detta område.
 4. Om du klickar på ett av dessa underområden ser du de texter som hör till detta underområde.
 5. Om du klickar på en text, t.ex. “Sveriges indelning”, ser du texten.
 6. Här kan du även klicka vidare till aktiviteter som är relevanta för denna text.
 7. När du klickar där får du upp en meny med aktiviteterna.

Så här hittar du aktiviteter:

 1. För att se alla aktiviteter på en portal – i detta exempel portalen Geografi Mellanstadiet – klickar du på Aktiviteter i menyn längst upp på sidan.
 2. Nu kan du se en lista med aktiviteterna på portalen.
 3. Du kan sortera på typer och årskurser.

» Se hela guiden här

 • Under Resurser inne i en portal finns material till läraren och eleven, och annat material, t.ex. arbetsformer.
 • Under Till läraren finns lärarguide, information om hur läsguider fungerar och även våra tankar om inkludering m.m.
 • Under Lärarguide kan du läsa om vårt läromedel, hur portalen fungerar och annat, som t.ex. material om målstyrd undervisning och Lgr. Det kan vara lite olika från portal till portal vad du hittar.
 • Under Till eleven finns Anteckningstekniker och IT-verktyg, men även här material som är specifikt för den portal du är inne i.

» Se hela guiden här

 • Om du är ny användare rekommenderar vi att du loggar in via clio.me. På det viset ska du bara komma ihåg en enda hemsida.
 • Oavsett vilket av alternativen du väljer klickar du på Logga in-knappen uppe till höger.
 • När du kommer in via clio.me kommer du direkt in i Mitt Clio / Clio Universum. Här kan du se allt du har tillgång till.
 • Klickar du på en portal, t.ex. Svenska, kommer det fram en liten ruta med de olika årskurserna du kan välja. Du kan även navigera mellan de olika ämnena och årskurserna genom att klicka på Clio Universum längst upp till vänster.

» Se hela guiden här

Som utgångspunkt kan lärare och elever se samma saker på portalerna. Dock finns dessa undantag som endast lärarna kan se:

 • Lärarguider och avsnittet Till läraren under Resurser.
 • I Mitt Clio och Clio Quiz är det lite större skillnad. Som lärare har du flera funktioner som eleverna inte kan se, t.ex. när det gäller utdelning av Clio Quiz.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att lära dig hur du delar ut texter eller aktiviteter till dina elever.

» Se videoguiden

Om du loggat in på Mitt Clio klickar du på Clio Universum i vänstermenyn eller högst uppe på sidan. Där finns alla portaler du har tillgång till.

 1. Klicka på portalens namn och välj sedan årskurs.
 2. Om du står i en portal klickar du på Clio Universum högst upp.
 3. Sedan väljer du portal och årskurs.

» Se hela guiden här

 • Hem- och skoluppgifter innehåller din veckoplan där du kan få överblick över de quiz som eleverna ska genomföra en viss vecka.
 • Det är även här du kan följa med i ett pågående quiz och bestämma om eleverna ska kunna se tilldelningarna.
 • Du kan redigera inställningarna för ett tilldelat quiz och ta bort tilldelningarna helt, om det är nödvändigt.
 • Du kan också hitta klassens resultat för ett quiz genom Hem- och skoluppgifter.

» Se hela guiden här

När du eller dina elever påbörjar ett quiz finns det en uppläsnings-knapp längst upp i vänster hörn.

 1. Klicka på den för att aktivera och deaktivera uppläsningsfunktionen. När du aktiverar uppläsningsfunktionen dyker det upp några små knappar vid sidan om alla ord/meningar.
 2. För att få meningen eller ordet uppläst klickar man på knappen.
 3. Man kan pausa uppläsningen genom att klicka på knappen igen, och starta den igen genom att klicka på knappen ytterligare en gång.
 4. Under uppläsningen markeras det upplästa ordet för att göra det lättare att följa med.

» Se hela guiden här

 1. Alla våra terminsplaneringar hittar du genom att logga in i en portal (t.ex. Svenska åk 4–6) och klicka på Planering i menyn längst upp.
 2. Klicka därefter på Terminsplaneringar.
 3. Klicka nu på den årskurs du ska undervisa i.
 4. Du får nu upp terminsplaneringen och några upplysningar om t.ex. struktur och lovtider.
 5. Klickar du på ett arbetsområde i terminsplaneringen kommer du direkt in på det och kan börja jobba med det direkt.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att lära dig hur terminsplaneringarna är uppbyggda.

» Se videoguiden

Här presenterar vi Clios delar och funktioner i form av ett arbetsområde. Upplägget är detsamma som du möter i läromedlet med texter, aktiviteter och quiz. Du kan gå igenom hela arbetsområdet eller välja ut en eller flera delar som du vill lära dig mer om. Precis som i din undervisning i klassrummet.

» Se arbetsområdet här