3. Texter och aktiviteter

3. Texter och aktiviteter

Här får du veta mer om de olika typer av material vi har i våra portaler och hur du kan följa elevernas arbetsgång och se deras svar på olika uppgifter.

Hittar du inte det du söker? Du kan ringa till oss på 040-20 98 10, skicka ett mejl till info@gleerups.se eller chatta med oss när du är inloggad. Vi finns tillgängliga alla vardagar kl. 8–16.

Välkommen att höra av dig!


 

 

 • I en text finns det hjälpmedel till eleverna. De finns i den lodräta menyn till höger om texten. Där kan eleven klicka och välja mellan en lätt och en svår version av texten.
 • Det finns läsguider (symbolen är en hatt), som hjälper eleven genom texten.
 • Det finns ett annat typsnitt (symbolen är ett d) och en uppläsningsfunktion (symbolen är en pratbubbla med en högtalare i).
 • Häftstiftet symboliserar en anteckningsfunktion Om eleven vill kan hen markera en del av texten, och sedan markera den med en överstrykningspenna eller lägga till anteckningar till den markerade delen av texten.
 • Detta sparas på elevens personliga inloggning.

» Se hela guiden här

Om du vill kunna se hur eleverna har svarat och klarat av de olika delarna i läsguiden kan du välja att gå in på Elevsvar på texten.

 1. Välj klass.
 2. Nu syns en kopia av texten och läsguiden.
 3. I det övre fältet kan du välja vilken elev du vill titta på.
 4. Du kan här se hur många delar av läsguiden eleverna har klarat av och om de är färdiga.
 5. Du kan även i realtid se elevernas svar efterhand som de kommer in.

» Se hela guiden här

 1. Om du vill se vad eleverna har svarat i en aktivitet går du in i aktiviteten och klickar på Elevsvar.
 2. Du väljer sedan vilken klass du vill titta på och klickar på Fortsätt.
 3. Du kommer då in på första eleven i klasslistan och kan gå igenom de olika stegen och se vad eleven har svarat i de olika fälten.
 4. Klicka på pilen för att välja nästa elev eller välj en elev från listan.

» Se hela guiden här

 • Till alla texter finns läsguider. Klicka på hatten i högermenyn så blir de synliga.
 • Läsguiderna stöttar elevernas läsförståelse och språkutveckling.
 • De innehåller tydliga läsmål, uppgifter för läsförståelsestrategier och en utvärdering.
 • Alla läsguider har tydliga rubriker och instruktioner som visar vilken läsförståelsestrategi eleverna ska arbeta med.
 • Du kan även öppna alla läsguider i texten genom att klicka på Visa alla under hatten.
 • Läsguiderna är synliga för både lärare och elever. Som lärare kan du se vad dina elever har svarat under Elevsvar.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att lära dig vad en läsguide är.

» Se videoguiden

 • På våra ämnesportaler finns ett brett utbud av aktiviteter. Aktiviteterna är utformade efter samma mall men skiljer sig från varandra för att skapa variation och för att passa de olika ämnena.
 • På aktivitetens startsida framgår det tydligt vilken typ av aktivitet det är, en uppskattad tid för utförandet samt för vilken eller vilka årskurser den är utformad.
 • Eleverna kan dock endast se aktivitetstyp, då årskursanpassning och tidsuppskattning kan variera mellan olika klasser och elever.
 • Aktiviteterna är sorterade i stigande svårighetsgrad så långt det är möjligt. Dyslexi-typsnittet, ordförklaringarna och uppläsningsfunktionen finns med även här.

Titta på den här videon för att lära dig hur du hittar aktiviteter som är för en viss klass eller kategori.

» Se videoguiden

 1. När man är inne i en aktivitet finns det en rubrik högst upp. Det finns även en ingress.
 2. Till höger kan man se vilken aktivitetskategori aktiviteten tillhör, hur lång tid den beräknas ta och till vilken årskurs den riktar sig.
 3. Sedan följer en innehållsförteckning där man kan se en kort beskrivning av de olika stegen i aktiviteten.
 4. Nedanför kommer en bakgrundstext och lärandemål. Lärandemålen är skrivna i ”jag kan”-form och är kopplade till läroplanen. Eleverna klickar vidare i aktiviteten genom att välja Nästa och följa instruktionerna.
 5. Det finns alltid symboler som visar hur många elever det är som ska arbeta: grupparbete, enskilt eller i helklass. På sista sidan finns alltid en utvärdering. Utvärderingen är alltid kopplad till lärandemålen.

» Se hela guiden här

 1. Klicka på Områden för att hitta texterna som finns på denna portal.
 2. Nu kan du se olika områden på portalen.
 3. Om du klickar på ett av dessa områden, t.ex. “Sverige och Norden” kan du se underområden till detta område.
 4. Om du klickar på ett av dessa underområden ser du de texter som hör till. Om du klickar på en text, t.ex. “Sveriges indelning”, ser du texten.
 5. Här kan du även klicka vidare till aktiviteter som är relevanta för denna text.
 6. När du klickar där får du upp en meny med aktiviteterna. För att se alla aktiviteter på en portal – i detta exempel portalen Geografi Mellanstadiet – klickar du på Aktiviteter i menyn längst upp på sidan.
 7. Nu kan du se en lista med aktiviteterna på portalen.
 8. Du kan sortera på typer och årskurser.

» Se hela guiden här

 1. En lärarguide är en instruktion till dig som lärare. Den är inte tillgänglig för dina elever.
 2. En lärarguide kan innehålla facit eller förslag på hur en aktivitet ska utföras.
 3. Lärarguider finns bara i texter och aktiviteter där de behövs.
 4. Om det finns en lärarguide till en text eller aktivitet finns det en ikon som ser ut som en lärare vid en tavla. Om ikonen är svart är den inte aktiv – dvs. lärarguiden visas inte.
 5. Om du klickar på ikonen byter den färg och visar var i texten du finner lärarguiden eller lärarguiderna.

» Se hela guiden här

Titta på den här videon för att lära dig att dela ut texter eller aktiviteter till dina elever.

» Se videoguiden

Clios ämnesportaler är fyllda av material som även passar till de praktiska och estetiska ämnena idrott, slöjd, bild, hem-och konsumentkunskap och musik. Du kan ladda ner en komplett PDF med alla våra förslag här