Upphovsrätt och villkor

Upphovsrätt och villkor

Upphovsrätten till facktexter, aktiviteter och utformning av webbportalen tillhör Clio, eller tredje man som har upplåtit nyttjanderätt till Clio. Författare som har gjort beställningsarbeten kommer att krediteras på portalen, så att det tydligt framgår att de har skrivit innehållet.

I de flesta fall använder Clio illustrationer och medielänkar där upphovsrätten tillhör andra, men där Clio har fått eller köpt tillåtelse att använda dem på portalerna. Vid dessa fall krediteras de externa parterna särskilt tydligt.

Clio har låtit skriva en del av de litterära texterna till portalerna. Upphovsrätten till dessa tillfaller författaren och Clio som utgivare. I de flesta fall har Clio fått eller köpt tillstånd att återge litterära texter på portalerna av andra förlag och deras författare. Upphovsrätten till dessa texter tillfaller författaren och den ursprungliga utgivaren.

För vissa enskilda texter, illustrationer och medielänkar har det varit omöjligt att identifiera den rättmätiga upphovsrättsinnehavaren. Om vi därigenom har brutit mot upphovsrätten har det varit ofrivilligt  och oavsiktligt. Rättmätiga krav i det här avseendet kommer naturligtvis att tillgodoses som om vi har fått tillstånd i förväg.